Regulamin gabinetu & Polityka prywatności

Regulamin gabinetu i usług dietetycznych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Z pewnością ułatwi nam to kontakt i współpracę.

Postanowienia ogólne

 1. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest każdorazowo informować Dietetyka o zmianach dotyczących stanu zdrowia np. nagła choroba, przyjmowanie nowych leków itp.
 2. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta zaleceń żywieniowych i jadłospisu.

Kontakt z Dietetykiem

 1. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem wyłącznie za pomocą poczty e-mail (kontakt@dietetykpogorzelska.pl) lub telefonu (576 976 482).
 2. Podczas konsultacji telefon jest wyłączony, dlatego preferowany jest kontakt mailowy. Dietetyk odpisuje na wiadomości w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Wszystkie materiały takie jak wyniki badań, dzienniczki żywieniowe itp. omawiane są podczas konsultacji. Dietetyk nie ocenia ich mailowo, chyba, że umówił się z Pacjentem inaczej.

Odwoływanie, przekładanie i nieobecność na wizytach

 1. Przed wizytą Pacjent dostaje przypomnienie z portalu ZnanyLekarz.pl. Pacjent zobowiązany jest do otwarcia tej wiadomości i kliknięcia przycisku „Potwierdź” lub „Nie mogę przyjść”.
 2. O braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę Pacjent powinien poinformować Dietetyka najpóźniej 24h przed planowanym spotkaniem. Najlepiej, jeśli Pacjent odwoła wizytę samodzielnie przez ZnanyLekarz.pl.
 3. Gdy Pacjent odwołuje lub przekłada wizytę w czasie krótszym niż 24h przed, a także nie przychodzi na umówioną wizytę, rezerwacja kolejnej możliwa jest wyłącznie po przedpłacie na wskazany rachunek bankowy: 14 1140 2004 0000 3102 8027 6324 (mBank).
 4. W przypadku niestawienia się na drugą wizytę w wyznaczonym terminie lub odwołanie, modyfikacja wizyty w czasie krótszym niż 24h przed planowanym terminem, przedpłata za nią nie zostanie zwrócona.
 5. W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka. Wówczas zostaną zaproponowane Pacjentowi nowe terminy. Jeżeli dietetyk odwoła wizytę w czasie krótszym niż 24h przed, a następny wolny termin okaże się odległy, Dietetyk zaproponuje indywidualny termin konsultacji online w ciągu 5 dni roboczych od odwołanej wizyty.

Zasady płatności

 1. Pacjent dokonuje płatności gotówką w gabinecie lub przelewem przed spotkaniem.
 2. Zawsze aktualny cennik dostępny jest na stronie: https://dietetykpogorzelska.pl/oferta-i-cennik/

Konsultacje żywieniowe

 1. Podstawą pracy Dietetyka jest prowadzenie konsultacji żywieniowych, czyli rozmów z Pacjentem.
 2. Jadłospis stanowi dodatek do konsultacji i przygotowywany jest tylko dla Pacjentów, którzy mają wskazania do jego stosowania. Dietetyk może odmówić przygotowania jadłospisu, jeśli na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia uzna, że u danego Pacjenta jadłospis będzie niepotrzebny i/lub nieskuteczny.

Jadłospisy

 1. O najważniejszych założeniach jadłospisu Dietetyk informuje Pacjenta po skończonym wywiadzie medyczno-żywieniowym. Prośby Pacjenta co do konkretnych produktów lub posiłków Dietetyk uwzględnia w stopniu, na jaki pozwala stan zdrowia Pacjenta.
 2. Jadłospis jest wysyłany mailowo lub udostępniany przez Konto Pacjenta na stronie www.dietetykpro.pl do 7 dni roboczych od dnia płatności podczas konsultacji lub zaksięgowania przelewu na wskazany rachunek bankowy. Niekiedy Pacjent proszony jest też o dostarczenie aktualnych wyników badań. W takim przypadku 7 dni roboczych liczone jest od dnia przesłania wyników.
 3. Po otrzymaniu jadłospisu, Pacjent powinien najpierw dokładanie zapoznać się z zaleceniami. W razie, gdyby coś było niejasne, a nie zostało uwzględnione w zaleceniach, Pacjent ma prawo dopytać Dietetyka.
 4. Pacjent po zapoznaniu się z jadłospisem może poprosić o wymianę 2 posiłków (kwestia gustu). Każda dodatkowa zmiana jest odpłatna. Wszystkie nieodpłatne zmiany w jadłospisach zostaną wykonane do 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości.
 5. W związku z indywidualizacją jadłospisu nie podlega on reklamacji ani zwrotowi.

Korzystanie z treści

 1. Każda usługa, konsultacja i wszystkie materiały z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną firmy Dietetyk Anna Pogorzelska – podlegają stosownej ochronie prawnej. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.
 2. Dietetyk zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej https://dietetykpogorzelska.pl.
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dietetyk Anna Pogorzelska z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. gen. Józefa Hallera 17/3, NIP: 7861723040, REGON: 386682641.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://dietetykpogorzelska.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce “Umów wizytę”.

Polityka plików "cookies"

Polityka plików “cookies” serwisu https://dietetykpogorzelska.pl.
1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.